web 2.0

Oferta

 

Prowadzimy/oferujemy:

 

księgi rachunkowe
podatkowe księgi przychodów i rozchodów
rejestry zakupu i sprzedaży VAT
płace, kadry, projekty HR
ewidencję środków trwałych
usługi księgowe i rachunkowe
wyjaśnianie i korygowanie zaległości

 

Sporządzamy:

 

sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat)
sprawozdania statystyczne
deklaracje ZUS
raporty, instrukcje, itp.

 

Usługi dodatkowe:

 

udzielamy porad w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
weryfikujemy księgi rachunkowe i podatkowe
pomagamy w redagowaniu podań i odwołań
pomagamy w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
pomagamy w wprowadzeniu procedur HR